YÜKLENİYOR

Tesis Sözleşmesi

HOTELMANYA.COM KONAKLAMA TESİSİ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta Kışla Mah.52.Sok.Cengiz Toytunc Cad.No8/33 adresinde bulunan Hotelmanya.com (İrfan Türk) (bundan

böyle anlaşmada HOTELMANYA.COM olarak anılacaktır) TEL\0242 242 43 30 FAX : 0242 242 43 30 ile diğer tarafta

................................................................................................................................................................... adresinde

bulunan..................................................................................................................................................................

(bundan böyle KONAKLAMA TESİSİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda işbu sözleşme düzenlenerek

imzalanmıştır.

1)AÇIKLAMALAR

1)Konuk ve konuklar: Hotelmanya.com internet sitesi ziyaretçileri ve site aracılığıyla konaklama tesislerine

rezervasyon yaptıran kişi ve yanındaki kişilerdir.

2)Hizmet: Konaklama tesislerinin odalarına satışa sundukları ve konukların rezervasyon yapabilmelerine imkan tanıyan

Hotelmanya.com internet sitesi rezervasyon sistemine denir.

3) Harici ağ:Konaklama tesislerinin Hotelmanya.com üzerinden kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra tesis hakkındaki

bilgilerini,fiyatlarını girdiği,boş odalarını rezervasyon için açtığı, dolu odalalarını rezervasyona kapattığı ve buna benzer

faaliyetler yaptığı konaklama tesisi erişimine açık çevrimiçi hizmettir.

4)En İyi Fiyat Garantisi: Otelin herhangi bir odası için site üzerinde en iyi fiyatı verdiğine, aynı giriş ve cıkış tarihli aynı

koşullara sahip( pansiyon durumu da dahil) odanın internet üzerinde daha iyi bir fiyata bulunamayacağına dair otelin

verdiği taahhüttür.

5)Otomatik Ödeme:Hotelmanya.com´un doğrudan tahsilat yapabilmesi için otelin yetkilendirdiği ve bankasına vermiş

olduğu talimata denir.

6)İnternet sitesi,siteleri:Mülkiyeti Hotelmanya.com´a ait internet sitesi ve diğer siteleridir.

7)Mücbir sebepler:Deklare edilmiş yada edilmemiş savaş hali,politik gösteriler,ayaklanmalar,genel grev, terör

saldırısı,doğal afetler,salgın hastalıklar ve bunun gibi birden fazla konuğun konaklaması ve konaklaması için seyahatini

tehlikeye sokucu her türlü devlet müdahaleleri ,diğer olağandışı olay ve durumlar burada sayılamayan diğer zorunlu

hallerdir ki( Türkiye veya Türkiye dışında oluşabilir).

8)Fikri Mülkiyet Hakları:Telif hakkı,patent,tasarım ,logo, alan adları,teknik bilgi, faydalı model ve burada sayılmayan

diğer fikri ve mülkiyet hakları kapsamına giren haklardır.

2)KONAKLAMA TESİSİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Konaklama Tesisi Bilgileri

2.1.1 Konaklama Tesisi sitede yayınlanmak için vermiş olduğu ve girdiği bilgilerin her daim doğru ve güncel

olduğunu,yanlış ve yanıltıcı olmadığını taahhüt eder.Konaklama Tesisi çifte rezervasyonun önüne geçmek ve herhangi

bir olumsuzluğa karşı tedbir amaçlı olarak rezervasyona açık durumdaki boş odalarının fiyatlarını ve asgari tahsise tabi

olmak suretiyle boş odalarının sayısını veya tipini güncel tutacağını taahhüt eder.

2.1.2 Konaklama Tesisi internet sitesinde yayınlanmak için verdiği bilgiler; resimler,otel

olanakları,hizmetleri,rezervasyon yapılabilecek odaları,pansiyon durumları,fiyatların ayrıntıları(KDV, taahhuk

eden diğer vergiler,harçlar,ilave ücretler dahildir.),rezervasyon iptali,no show koşulları (yapılan rezervasyonun

kullanılmamasıı halindeki konaklama tesisi şartları),çocuk ücret politikasını,ek yatak koşulları ihtiva edecektir.

2.1.3 Konaklama Tesisi vermiş olduğu bilgiler ve resimlerin Hotelmanya standartlarına uygun olacağını kabul

eder. Konaklama Tesisi internet sitesinde iletişim bilgilerini yayınlamayacağını kabul ve tasdik eder.Aksi takdirde

Hotelmanya.com bilgileri düzeltme ve kaldırma yetkisine sahiptir.

2.2 Rezervasyon, Konuk Rezervasyonu, Şikayetler ve En İyi Fiyat Garantisi

2.2.1 Konuk rezervasyonunu yaptırdığı anda Hotelmanya.com ilgili Konaklama Tesisine teyit için rezervasyon faksı

gönderir.Konaklama tesisi rezervasyonu yaptıran konukla doğrudan yasal bir sözleşme icine girdiğini kabul ve tasdik

eder.Hotelmanya konuk tarafından sağlanan bilgilerin (kredi kartı bilgileride dahil olmak üzere) doğru ve eksiksiz

olmasından ve (çevrimiçi) rezervasyonlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

2.2.2 Konaklama tesisi işbu sözleşme aracılığıyla Hotelmanya´ya konuklar tarafından İnternet Sitesi üzerinden

Konaklama Tesisine yapılan çevrim içi rezervasyonlarından doğan konuk rezervasyonlarının kendi adına sonuçlanması

için resmi olarak sınırlı bir vekalet vermektedir.

2.2.3 Konaklama tesisi konuğu doğrudan sözleşme tarafı olarak kabul edecek ve konuğun ek istekleride dahil( imkan

dahilinde)rezervasyonunu işleme almakla yükümlüdür.

2.2.4 Otel, teyit edilen rezervasyonda belirtilen harç, ekstra ve ilave ücretler dışında müşteriden herhangi bir işlem

ücreti,kredi kartı ile ödeme masarafı veya idari masraf tahsil etmeyecektir.

2.2.5 Konaklama Tesisi sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili olarak konuklardan gelebilecek istek ve şikayetlerle birebir

kendisi ilgilenecektir. Hotelmanya.com Konuklardan gelebilecek benzeri taleplerden sorumlu olmadığı gibi bunlarla

ilgili herhangi bir yükümlülüğü olmadığını beyan eder. Hotelmanya tamamen kendi iradesine bağlı olarak konuklara

müşteri (destek) hizmeti sunabilir veya Konaklama Tesisi ve misafir arasında aracılık görevi üstlenebilir veya misafirin

Konaklama Tesisi ile muhaberatına veya Konaklama Tesisi aleyhindeki hareketlerine diğer şekillerde yardımcı olabilir.

2.2.6 Konaklama tesisi konuğun en iyi fiyat kapsamında yaptığı itirazlardaki fiyat farkını nakit olarak konuğa

ödeyecektir eğer konuk henüz ödeme yapmamış ise aradaki farkı kaldıracaktır.Aynı zamanda harici ağdan fiyat farkını

düzeltecektir.

2.3 Çifte Rezervasyon,İptal ve Rezervasyonun Kullanılmaması(No-Show)

2.3.1 Konaklama Tesisi ayırtılan odaları konuklara temin etmekle yükümlüdür .Eğer bu yükümlülüğünü yerine

getiremezse Konaklama Tesisi kendi hesabından olmak kaydıyla eşdeğer veya daha iyi kalite bir konaklama alternatifi

temin etmek için elinden geleni yapacaktır. Aynı zamanda Hotelmanya.com ´a durumu konu satırına çifte rezervasyon

yazarak acil olarak bildirecektir.Eğer konaklama tesisinde boş oda yoksa konaklama tesisi kendi hesabından olmak

şartıyla, aynı bölgede konuklara eşdeğer ve ya daha kaliteli bir konaklama tesisini bulacak ve konukların diğer tesise

seyahatini ivedilikle kendisi karşılayacaktır.

2.3.2 Konaklama Tesisi çevrimiçi rezervasyonları iptal edemez.

2.3.3 Konuklar tarafından yapılan ücretsiz iptallerde konaklama tesisi komisyon ödemez.Ücretli iptallerde sözleşme

gereği konaklama tesisi komisyon oder.

2.4 Asgari Oda Tahsisi ve Parite

2.4.1Konaklama tesisi, Konaklama Tesisi Sözleşmesinde belirtildiği şekilde, Hotelmanya.com aracılığıyla satılmak

üzere asgari bir oda sayısı tahsis etmeyi taahhüt eder.Hotelmanya.com zaman zaman konaklama tesisinden imkan

dahilinde ilave odalar tahsis etmesini ister.

2.4.2 Konaklama tesisi Hotelmanya.com´a fiyat ve kontenjan paritesi verecektir. Fiyat Paritesi, Konaklama Tesisinin

internet siteleri ,fırsat siteleri veya çağrı merkezlerinde, veya doğrudan Konaklama Tesisi de dahil, Hotelmanya'nın

herhangi bir rakibiyle ve/veya Konaklama Tesisi ile iş ortaklığı veya başka bir ilişkisi veya bağlantısı olan herhangi diğer

bir (çevrimiçi veya dışı) üçüncü taraf ile aynı oda tipi, aynı tarihler, aynı yatak tipi, aynı sayıda konuk için aynı ya da

daha iyi fiyatlar, pansiyon tipi, rezervasyon değişiklikleri ve iptal koşulu vb ile ilgili olarak aynı veya daha iyi tahdit ve

koşullar anlamına gelmektedir. Kontenjan Paritesi Konaklama Tesisinin Hotelmanya.com´a, en az Hotelmanya.com'un

herhangi bir rakibine (çevrimiçi veya dışı tüm rezervasyon acente veya aracıları dahil) ve/veya Konaklama Tesisi ile

iş ortaklığı veya başka bir ilişkisi veya bağlantısı olan herhangi diğer bir (çevrimiçi veya dışı) üçüncü tarafa sağladığı

kontenjan kadar cazip bir kontenjan (diğer bir deyişle İnternet Sitesinde reserve edilebilecek odalar) sağlayacaktır.

2.5 Komisyon

2.5.1 Bir Konuk tarafından İnternet Sitesi üzerinden yapılan her rezervasyon için, Konaklama Tesisi

Hotelmanya.com´a belirli bir komisyon ödemekle yükümlüdür. Rezervasyon başına toplam Komisyon konuğun

Konaklama Tesiside kaldığı gece sayısının , rezervasyonun yapıldığı gecelik oda fiyatı (KDV, satış vergisi ve benzeri

milli, devlet, il idaresi, eyalet, belediye ile ilgili veya yerel vergi ve harçlar (“Vergiler”) dahil) ve Konuk tarafından

Hotelmanya üzerinden rezervasyonun yapıldığı sırada kote edilen fiyata dahil olan benzeri diğer ekstra, harç ve

ilave ücretlerin (kahvaltı, öğünler (yarım veya tam pansiyon), geç check-out/erken check-in ücretleri, ilave kişi ve

ücretli çocuk ücretleri, tesis harçları, ek yataklar, hizmet harçları, vb) Konuk tarafından ayırtılan oda sayısının, ve

Sözleşmede belirlenen ilgili Komisyon yüzdesinin çarpımına eşittir. Standart Komisyon oranı %12'dir. Komisyon çifte

rezervasyon veya no-show veya ücretli bir iptal durumunda da tahsil edilecek olup teyit edilen rezervasyon esas

alınarak hesaplanacaktır.

2.5.2 Konaklama tesisinin isteğe bağlı sıralamada yer almak istemesi durumunda Komisyon yüzdesinin değişikliğe tabi

tutulması mümkündür.

2.5.3 İnternet Sitesinde Konuklara gösterilen fiyatlara KDV, satış vergisi, ücretler, benzeri vergi, harç ve ücret dahil

2.5.4 Hotelmanya ya ödenecek Komisyonla ilgili Katma Değer Vergisi uygun olduğu hallerde Komisyona ilave

2.5.5 Harici Ağ Konaklama Tesisinde İnternet Sitesi üzerinden yapılan bütün rezervasyonların ayrıntılarını ve ilgili

Komisyonu gösterir. Her ayın 1'inde ayrılış tarihleri bir önceki aya denk düşen bütün Konukların rezervasyonlarını

gösteren çevrim içi bir rezervasyon özeti (“Çevrimiçi Rezervasyon Özeti”) Harici Ağda yayımlanacaktır.

2.6 Komisyon Ödemesi

Hotelmanya.com konukların rezervasyonda belirtilen gecelerinin bittiği(c-out) tarihinin içinde bulunduğu ayın

faturasını bir sonraki ayın ilk haftası içinde düzenler ve konaklama tesisine eposta,posta veya faks aracılığıyla

gönderir.Konaklama tesisi 14 gün içinde net komisyon miktarını otomatik ödeme ve ya banka transferi ile

Hotelmanya.com( İrfan Türk)hesabına transfer eder.Hotelmanya.com başka ödeme yöntemi kabul etmez.Net

komisyon tutarı herhangi bir kesinti,ek ücret,vergi ve harçtan muaftır.

Konaklama tesisinin komisyon miktarına itiraz etmesi durumunda itiraz konusu miktar komisyon miktarından bağımsız

değerlendirilir.

Konaklama Tesisi komisyon ücreti transferi için bankalar tarafından kesilen tüm masrafları üstlenecektir.

Vadesinde komisyon miktarını ödemeyen konaklama tesisi sıralamada asağıya doğru kaydırılır.

Bu Sözleşme uyarınca yapılan tüm Komisyon ödemeleri herhangi bir kesinti veya tevkifat olmadan herhangi bir

kesintiden muaf olarak muhasebe edilmiş fonlarla yapılacaktır. Konaklama Tesisi Hotelmanya.com´a ödemesi gereken

tam (net) Komisyon meblağının üzerindeki tüm vergi, resim, harç, gümrük, ücret, tekalif ve stopajların ödenmesi ve

havalesinden sorumludur ve bunlarla yükümlüdür.

2.6.2. Hotelmanya geç ödeme durumunda meşru faizi talep etme, Sözleşme uyarınca verdiği hizmeti askıya alma veya

bir finansal güvence talep etme hakkını muhafaza eder.

2.6.3 Hotelmanya.com´a ait internet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlarda Kredi kartı uygulaması kullanılması

durumunda söz konusu komisyon Konuk kredi kartından sanal pos aracılığı ile online tahsil edilecek olup bu durumda

Konaklama Tesisinden komisyon tahsilatı yapılmayacaktır.

2.7 Kredi Kartı garantisi

2.7.1.Konukların rezervasyonunu kesinleştirmesi için verdikleri kredi kartı bilgileri tarafımızdan ilgili konaklama tesisine

iletilir.Konaklama tesisi kredi kartı bilgilerinin geçerliliğini,rezervasyon tarihindeki kredi kartı limitini tahkikatten

sorumludur ve ön provizyona tabii tutacaktır.Eğer kredi kartı yeterli güvence sağlamaz ve konuk alternatif bir ödeme

yöntemi ile güvence vermezse rezervasyon Konaklama tesisi ve Hotelmanya.com ortak kararı ile iptal edilir.Bu

durumda bu maddeye istinaden iptal edilen rezervasyonlar için konaklama tesisi komisyon ödemez.

2.7.Eğer konaklama tesisi konuğun konaklama tesisine girişinden önce(check-in) kredi kartından herhangi bir

miktar tahsil etmek isterse bunu Hotelmanya.com ´daki kendi sayfasından rezervasyon koşulları bölümünde açıkça

belirtmekle yükümlüdür.

2.7.3 Konaklama tesisi ,konuğun konaklama bedeli,yapmış olduğu rezervasyonu kullanmamasından doğan(no-
show) ve ücretli iptallerde ilgili yasalar gereği( vergiler dahil) ücreti tahsil etmekle yükümlüdür.Bu ücreti konuğun

rezervasyonda belirtmiş olduğu para birimi cinsinden tahsil edecektir.Bu mümkün değilse kendi para birimi cinsinde

makul bir döviz kuru uygulayarak tahsil edecektir.

2.8 Kredi Kartı Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması

Konaklama tesisi konuklarin kredi kartı bilgilerini sadece amacına uygun olarak kullanmayı ve kredi kartı bilgilerini

üçüncü taraflarla paylaşmamayı taahhüt eder.

Konaklama Tesisi Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) Veri Güvenliği Standardında açıklanan şartlar, uygunluk kriterleri

ve geçerlik süreçlerine devamlı olarak uymakla ve ikincil hizmet sağlayıcılarının da bunlara uymasını sağlamakla

2.9 Konuklara pazarlama

Turizim Konaklama Tesisi Hotelmanya.com aracılığıyla elde ettiği konuklara doğrudan pazarlama faaliyetinde

2.10 Harici ağ

Hotelmanya.com Konaklama Tesisinin Harici ağa erişimi için Konaklama Tesisine bir kullanıcı adı ve şifre tahsis

edecektir. Konaklama Tesisi kullanıcı adı ve şifresini güvenli bir yerde muhafaza edecek ve harici ağa erişmesi

gerekenler dışında kimseyle paylaşmayacaktır. Konaklama Tesisi güvenlik ihlali veya suistimal durumunda

Hotelmanya.com’a derhal bildirecektir.

2.11 Mücbir Sebepler

Mücbir sebeplerden dolayı konuklar tarafından yapılan rezervasyon iptali,değişiklikleri,yapılan rezervasyonun

kullanılamayan kısmı için konuktan herhangi bir masraf,ücret,kesinti,rezervasyon iptali ücreti,no show ucreti vb

isimler altında herhangi bir tahsilat yapmayacağını,eğer daha önce yapmışsa miktarı geri iade edeceğini taahhüt

eder.Konaklama tesisi kuşku durumunda konuklardan kanıt isteyebilir ve kanıtın bir kopyasınıda Hotelmanya.com´a

iletmekle yükümlüdür.Mücbir sebeplerden dolayı oluşan rezervasyon iptali,rezervasyonun kullanılamaması(no show)

gibi durumlarda konaklama tesisi Hotelmanya.com´a komisyon ödemez.

2.12.Konukların konaklama süresince oluşabilecek lejyoner hastalığı diğer bulaşıcı hastalıklara

yakalanmaları,hizmetten kaynaklanan sağlık açısından zarar veren kusurlu veya kusursuz her türlü sorumluluk

konaklama tesisine aittir.

3. SIRALAMA

3.1.1 Konaklama Tesislerinin İnternet Sitesindeki sıralaması (“Sıralama”) otomatiktir ve Hotelmanya .com tarafından

tek taraflı olarak belirlenir. Sıralama Konaklama Tesisinin (ödeyeceği) komisyon yüzdesi, Turizm Konaklama Tesisinin

bildirdiği asgari kontenjan, İnternet Sitesinde ilgili Konaklama Tesisi sayfasına gelen ziyaret sayısıyla ilişkili rezervasyon

sayısı , Konaklama Tesisinin gerçekleştirdiği hakim, iptallerin oranı, konuk değerlendirmelerinden alınan puanlar,

müşteri hizmetleri tarihçesi, Konuklardan gelen şikayetlerin sayısı ve türü ve Konaklama Tesisinin ödeme vadesi ile

ilgili kayıtlar gibi ancak yalnızca bunlarla sınırlı olmayan çeşitli unsurlarla tespit edilir.

3.1.2 Konaklama Tesisinin, komisyon yüzdesini ve belirli dönemlerdeki kontenjanını değiştirmek ve diğer unsurları

devamlı iyileştirmek suretiyle sıralamadaki yerini etkileme imkanı bulunmaktadır. Konaklama Tesisi, Konaklama Tesisi

Sıralaması ile ilgili olarak Hotelmanya.com aleyhine bir iddiada bulunamaz; Sıralama sistemi otomatize edilmiştir.

3.2 İsteğe Bağlı Sıralama

3.2.1 İsteyen konuklama tesisleri isteğe bağlı sıralama programında yer alır.İsteğe baglı sıralama da yer almak isteyen

konaklama tesisleri komisyon oranının değişikliğe uğrayacağını kabul ve tasdik eder.

İsteğe bağlı sıralama prgoramında yer almak isteyen konaklama tesislerinin misafir memnuniyeti oranı en az 7 ve

komisyon ödemelerini vadesinde yapması şartı aranır.

3.2.2 Konaklama Tesisi, İsteğe baglı programdan çıkarsa standart Konaklama Tesisi olarak sıralanacak ve komisyonu

standart komisyon olarak devam edecektir.

4. HOTELMANYA.COM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a )Konaklama Tesisi tarafından işbu Sözleşme uyarınca Hotelmanya.com’a sağlanan ve Hotelmanya.com’un işbu

Sözleşmeden doğan haklarını tatbik etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu, Konaklama

Tesisinin Fikri Mülkiyet Haklarının üzerinde mutabakata varılan kısımlarını kullanmak, çoğaltmak, çoğalttırmak,

yayınlamak, ikincil olarak lisanslamak, iletmek ve herhangi bir yöntemle yayınlamak ve görüntülemek,

b ) Konaklama Tesisi Bilgilerini (herhangi bir kısıtlamadan bağımsız olarak aleni şekilde değiştirmek, düzeltmek,

iletmek, çoğaltmak, kopyalamak veya herhangi bir şekilde kamuya açmak dahil) kullanmak, çoğaltmak, çoğalttırmak,

yayınlamak, ikincil olarak lisanslamak, görüntülemek ve bunlardan yararlanmak için gayrimünhasır, telif haklarından

muaf ve dünya çapında geçerli bir hak ve lisans (veya duruma göre alt lisans) vermektedir.

4.2 Hotelmanya, konaklama Tesisinin iştirak şirketleri ve/veya üçüncü tarafları (“Üçüncü Tarafların İnternet Siteleri”)

(bunların internet siteleri) aracılığı veya işbirliği ile Konaklama Tesisi Bilgilerini (ilgili Fikri Mülkiyet Hakları dahil) ve

Konaklama Tesisi tarafından İnternet Sitelerinde duyurulan özel fırsatları ve işbu Sözleşmede belirtilen diğer hak ve

lisansları ikincil olarak lisanslayabilir, kamuya açabilir, ifşa edebilir ve dikkate sunabilir.

4.3 Hotelmanya Üçüncü Tarafların İnternet Sitesiyle ilgili herhangi bir fiil veya eksiklikten herhangi bir durumda

sorumlu tutulamaz.

4.4 Müşteri Verileri ve konuk değerlendirmeleri

4.5 Hotelmanya.com bir Konuk tarafından yapılan rezervasyonu ilgili Konaklama Tesisine faks veya e mail ile iletecek

ve Konaklama Tesisinin bilgisine sunacak olup rezervasyon bilgileri; varış tarihi, gece sayısı, oda tipi (sigara içmeyle

ilgili tercih (varsa) dahil), oda fiyatı, Konuğun adı, adresi ve kredi kartı bilgileri (topluca “Müşteri Verileri”) ve Konuğun

ifade ettiği benzeri diğer istek veya isteklerden müteşekkil olacaktır.

4.6 Hotelmanya Konaklama Tesisinde kalmış olan konuklardan ilgili Konaklama Tesisindeki konaklamaları ile ilgili

yorumda bulunmalarını ve konaklamalarının belirli yönleriyle ilgili olarak bir puanlama yapmalarını rica edecektir.

4.7 Hotelmanya bu yorumları ve puanları İnternet Sitelerine koyma hakkını muhafaza eder. Konaklama Tesisi

Hotelmanya' nın bu yorumların yayımcısı değil dağıtıcısı olduğunu (doğruluğunu ispatlama yükümlülüğü olmadığını)

4.8 Hotelmanya.com misafir yorumları bölümünde konukların yorum ve puanlamalarını sitesinde kullanma hakkına

sahiptir.Site kullanıcıları eylemleriyle, hizmet sağlayıcıların hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,

genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, sitenin kullanım amacına ve yasalara aykırı bir amaç

dışında kullandırtmaz ve bunun takipçisidir.Bu maddeye istinaden uygun olmayan yorum ve değerlendirmeleri

düzeltme ,kabul etmeme ve yayından kaldırma hakkına sahiptir.

4.9 Hotelmanya. Konuk değerlendirmeleri (ve bunların içeriği, veya yayınlanmasının veya dağıtımının sonuçları)

hakkında Konaklama Tesisi ile herhangi bir tartışma, müzakere veya muhaberatta bulunmayacaktır.

4.10 Hotelmanya. herhangi bir yorum veya değerlendirmenin içeriği ve (yayınlanmasının veya dağıtımının) sonuçları

ile ilgili herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk almayacak olup bunlardan feragat eder.

4.11 Hotelmanya.com internet üzerinden(cevrimici),tiklama basi odemeli reklam(PPC) ve e posta aracılığıyla

pazarlama yapar.Bu reklamlarda konaklama tesisinin adını,resim ve bilgilerini kullanabilir.

5.BEYAN VE TAAHHÜTLER

5.1 Konaklama Tesisi bu Sözleşmenin vadesi süresince Hotelmanya.com´a(a) Konaklama Tesisinin, İnternet

Sitesinde yayımlanan Konaklama Tesisi Bilgileri ile ilgili Fikri Mülkiyet Haklarını kullanmak, ikincil lisansını vermek ve

Hotelmanya.com İnternet Sitesinde işbu Fikri Mülkiyet Haklarını yayımlamasına izin vermek için gerekli her türlü yetki,

kudret ve hakka sahip olduğunu; (b) Konaklama Tesisinin faaliyet ve işlerini idare, icra ve devam ettirmek için gerekli

her türlü izin, ruhsat ve diğer idari salahiyetlere haiz olduğunu ve riayet ettiğini; ve (c) İnternet Sitesinde duyurulan

oda fiyatlarının ilgili Konaklama Tesisinde eşdeğer bir konaklama için mevcut en iyi fiyata tekabül ettiğini ve konukların

Konaklama Tesisi ile doğrudan veya başka (üçüncü) bir taraf, vasıta veya kanal aracılığıyla yaparak daha iyi bir fiyat

elde edemeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2 Her bir Taraf diğer Tarafa bu sözleşmenin vadesi süresince

(i) bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini üstlenmek ve yerine getirmek için eksiksiz şirket yetkisine haiz olduğunu

(ii) bu Sözleşmenin ifa ve icrasına salahiyet vermek için gerekli her türlü kurumsal işlemi yerine getirdiğini

(iii) bu Sözleşmenin, koşulları uyarınca, ilgili Tarafın meşru ve bağlayıcı yükümlülüklerini teşkil ettiğini

(iv) her Taraf arz edeceği ürün ve hizmetlere ilişkin olarak şirketleşerek tabi olduğu tüm ilgili idari mevzuat, kanun,

yönetmelik, emir ve kurallara riayet edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.3 İşbu Sözleşmede alenen başka türlü belirtilmediği sürece hiçbir Taraf bu Sözleşmenin konusu ile ilgili sarih veya

zımni herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz ve bu vesile ile aynı konuya ilişkin her türlü zımni ortalama kalite

garantisi ve amaca uygunluk gibi zımni garantilerden feragat etmektedir.

5.4 Hotelmanya İnternet Sitesi ve Harici Ağdaki herhangi bir (geçici ve/veya kısmi) arızayla ilgili olarak Konaklama

Tesisine karşı yükümlülük kabul etmez.

6.TAZMİNAT VE YÜKÜMLÜLÜK

6.1 Her Taraf (“Tazmin Eden Taraf”)

(i) Tazmin Eden Tarafın işbu Sözleşmeyi ihlali

(ii) Tazmin Eden Tarafın herhangi bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Hakkını (sözde) ihlaline dayalı olarak üçüncü tarafın

herhangi bir talebi üzerine diğer Tarafa (“Tazmin Edilen Taraf”) karşı, herhangi bir doğrudan hasar, zarar (herhangi

bir üretim kaybı, kar kaybı, gelir kaybı, iş sözleşmesi kaybı, firma değeri veya itibar kaybı veya dolaylı kayıp ve/veya

hasarlar hariç), yükümlülükler, mesuliyetler, maliyetler, haklar, her türlü talep, hak, ceza, hukuki takibat ve masraflara

(makul avukatlık ücretleri ve masrafları sınırsız olarak dahil olmak üzere) istinaden yükümlü olacak, bunları telafi ve

tazmin edecek, ve diğer Tarafı bunlardan beri kılacaktır.

6.2 Konaklama Tesisi

(i) Konuklar İnternet Sitelerindeki Konaklama Tesisi ile ilgili yanlış, hatalı veya yanıltıcı bilgilerle ilgili olarak doğan tüm

(ii) Konuklar Konaklama Tesisindeki bir konaklama, çifte rezervasyon veya (kısmen) iptal edilmiş ya da yanlış

rezervasyonlarla ilgili olarak doğan tüm alacaklar;

(iii) Konuğun check-out işlemi esnasında Konuk ve Konaklama Tesisi arasında En İyi Fiyat Garantisi kapsamında veya

uyarınca iddia edilen alacakların karşılanmadığı ölçüde (düşük fiyatın ödenmesi suretiyle), Konukların En İyi Fiyat

Garantisi nezdinde veya uyarınca doğan tüm alacaklar;

(iv) Konukların, tamamen veya kısmen Konaklama Tesisinin risk ve hesabına atfedilebilecek (Konaklama Tesisinin

sunduğu hizmet ve mallar (ve bunların eksikliği) ile ilgili alacaklar dahil olmak üzere) alacakları veya Konuk veya onun

mülkiyeti nezdinde Konaklama Tesisinin gerçekleştirdiği veya Konaklama Tesisine atfedilebilecek haksız fiiller, hile,

kasıtlı kabahat, sözleşme (Konuk Rezervasyonu dahil) ihmal veya ihlalinden doğan alacaklar;

(v) Konaklama Tesisinin ilgili yetki sınırları dahilindeki hizmetlerinden alınan veya bunlara dayandırılan tüm vergiler

ve diğer ücretleri ödememesi veya saklamaması ile ilgili veya bunun sonucu olarak Hotelmanya.com´a yöneltilen tüm

alacaklar ile ilgili olarak Hotelmanya’ nin ödediği, uğradığı ve maruz kaldığı tüm yükümlülükler, maliyetler, masraflar

(makul avukatlık ücretleri ve masrafları sınırsız olarak dahil olmak üzere), zarar, kayıp, mesuliyet, herhangi bir alacak,

faiz, ceza ve hukuki takibatı tamamen tazmin ve telafi edecek ve Hotelmanya.com’u bunlardan beri kılacaktır.

6.3 İşbu Sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe, yükümlü tarafın (yani Tazmin Eden Taraf) sınırlı sorumluluk ilkesinin

uygulanması mümkünatını ortadan kaldıran haksız fiilleri, hile, kasıtlı kabahat, ağır ihmal, kasıtlı gizlilik veya kasıtlı

aldatması söz konusu olmadığı sürece, bir Tarafın diğer herhangi bir tarafa işbu Sözleşme kapsamında veya bununla

ilgili olarak bir yıl içinde iddia edilen tüm alacaklarla ilgili olan azami yükümlülüğünün toplamı ilgili Tarafın ilgili yılda

aldığı veya ödediği toplam komisyonun veya 20.000 Turk Lirası(hangisi daha yüksekse) üzerinde olmayacaktır. Taraflar

6.4 Maddede belirtilen sorumluluk sınırlamalarının herhangi birinin üçüncü taraf alacaklarına (örneğin 6.2’de belirtilen

Konuk alacakları) veya üçüncü taraf yükümlülüklerine uygulanamayacağını kabul ve tasdik ederler.

6.5 Üçüncü taraf alacakları söz konusu olduğunda Taraflar iyi niyetle hareket edecek ve ticari açıdan makul düzeyde

çaba göstererek alacağa karşı sunulan savunmada veya alacağın tasfiyesinde birbirleriyle istişarede bulunacak ve

işbirliği yapacak ve birbirlerine yardım edecek, tazmin eden Taraf alacağı ve savunmayı üstlenme (tazmin edilen Tarafla

istişare ve mutabakat halinde ve her iki Tarafın çıkarlarına hakettiği özeni göstererek) ve hiçbir Taraf önceden diğer

Tarafın (makuliyet sınırları dışında esirgenemeyecek, geciktirilemeyecek veya koşullara bağlanamayacak) yazılı onayı

olmadan herhangi bir itirafta bulunmayacak, belge sunmayacak herhangi bir hükmün verilmesine rıza göstermeyecek

veya herhangi bir taviz veya uzlaşmaya girişmeyecektir.

6.6 Taraflar hiçbir durumda zımni, özel, cezai, arızi veya dolaylı zarar veya üretim kaybı, kar kaybı, kazanç kaybı,

sözleşme kaybı, iyi niyet veya itibar kaybı veya zedelenmesi, alacak kaybı dahil kayıplarla ilgili olarak, bu hasarların

sözleşme ihlali, haksız fiiller ve benzerinden doğduğu iddia ediliyor olsa dahi diğer tarafa karşı yükümlü olmayacaktır.

Söz konusu tüm zarar ve kayıplardan işbu Sözleşme ile feragat edilmektedir.

6.7 Taraflar hukuki çarelerin diğer Tarafı işbu Sözleşmenin ihlaline karşı yeterince koruyamayabileceğini kabul eder

ve her Taraf diğer Tarafa başka koşullarda elverişli kılınmış herhangi diğer hak ve çarelerle ilgili önyargı beslemeksizin

ihtiyati çareler ve özel icraatlar için hak iddia edebilecektir.

7. VADE, FESİH VE TECİL

7.1 Aksi şekilde mutabakata varılmadığı sürece işbu Sözleşme bu belgedeki tarih itibariyle geçerlik kazanacak ve

14 günlük meşru ihtar süresini gözetmek kaydıyla Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece 1 yıl

yürürlükte kalacaktır. Bir yıllık sürenin sonunda Sözleşme herhangi bir Tarafın diğer Tarafa en az 14 gün öncesinden

yazılı ihtar vermesi koşuluyla Sözleşmeyi feshine kadar süresiz olarak devam edecektir.

7.2 Her bir Taraf

(a) diğer Tarafın Sözleşme koşullarından herhangi birini maddi anlamda ihlal etmesi (örneğin ödemede gecikme,

ödeme aczi, kur parite garantisinin ihlali, yanlış bilgi verilmesi veya Konuklardan önemli boyutlarda şikayet gelmesi);

(b) iflas veya diğer Tarafın nezdinde ödemelerin tecili durumunda derhal ve temerrüt ihtarı gerekmeksizin diğer

Tarafın nezdinde bu Sözleşmeyi fesih veya tecil edebilir.

7.3 Fesihten sonra Konaklama Tesisi Konukların henüz ödenmemiş rezervasyonlarını borç kabul edip işbu sözleşme

uyarınca ilgili rezervasyonlar üzerinden tahakkuk eden tüm komisyonları (varsa faiziyle beraber) ödeyecektir.

7.4 Hotelmanya.com, (i) Konaklama Tesisinin vade tarihine kadar veya vade tarihinde Komisyonları ödememesi;

(ii) Konaklama Tesisinin Harici Ağa yanlış veya yanıltıcı bilgi yerleştirmesi;

(iii) Konaklama Tesisinin Harici Ağdaki Bilgileri güncellememesi sonucunda Konaklama Tesisinde çifte rezervasyonlara

sebep olması;

(iv) Konaklama Tesisinin rezervasyon için gösterilen fiyattan rezervasyon kabul etmemesi

(v) Konaklama Tesisinin bir ya da daha çok konuktan fazla ücret alması;

(vi) Konaklama Tesisinin Konuğun açık ve net mutabakatı olmaksızın konuğun varışından once konuğun kredi

kartından tahsilat yapması (konuk iadesi olmayan veya ön ödeme gerektiren bir oda tipi seçerek açık ve net mutabakat

bildirmektedir);

(viii) Konuk değerlendirmesi işleminin herhangi bir davranışla suistimali sonucunda Konaklama Tesisinde gerçekten

kalmış olan gerçek bir konuğun dürüst ifadesi olmayan bir değerlendirmenin İnternet Sitesinde görünür hale gelmesi;

(ix) Konaklama Tesisinin işbu Sözleşmenin herhangi bir koşulun üzerinde yapılabilecek makul bir değişikliğe rıza

göstermemesi durumlarından herhangi birinde Konaklama Tesisine yönelik ve Konaklama Tesisi nezdindeki

hizmetlerini (İnternet Sitesinde Konaklama Tesisinin görüntülenmesi veya mevcut kontenjanı veya ilgili rezervasyon

aracı dahil) derhal askıya alma hakkına sahiptir:

7.5 Taraflar bir Konaklama Tesisi nezdinde veya tarafından yapılan fesih veya tecilin diğer Tarafların işbu Sözleşmeden

doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemediğine dair mutabıktır.

7.6 Fesih durumunda ve aksi yönde belirtilmediği sürece işbu Sözleşme fesheden Taraf nezdinde mutlak surette ve

bütünüyle fesholunacak ve diğer (fesheden) Tarafın işbu Sözleşmeyi tazmini veya ihlali ile ilgili olarak diğer Tarafın hak

ve çarelerine halel gelmeksizin yürürlükten çıkacaktır. 6, 8, 9 ve 10. Maddeler fesihten etkilenmez.

8. DEFTER VE KAYITLAR

Hotelmanya.com ile Konaklama tesisi arasindaki uyuşmazlıklarsa Konaklama Tesisi kabul edilebilir ve inandırıcı bir

kanıt veremediği müddetçe Hotelmanya.com defter ve kayıtları kesin delil teskil eder.

9.1 İşbu sözleşmenin ifasında her Tarafın doğrudan veya dolaylı olarak diğer tarafın gizli bilgilerine (Gizli Bilgiler)

erişmesi veya maruz kalmasının söz konusu olabileceğini idrak ve kabul ederler. Gizli Bilgiler Müşteri Verileri,taraflarin

ticari,mali bilgileri, pazarlama faaliyetleri ve diger bilgilerden olusur.

9.2 Her Taraf (a) Gizli Bilgilerin ifşa eden tarafın münhasır mülkiyeti olduğu ve ifşa edilen tarafın Gizli Bilgileri işbu

Sözleşmenin bekası dışında başka bir amaçla kullanmamak (b) Gizli Bilgilerin mahremiyetini ve gizliliğini korumak

ve çalışanlarının, yetkililerinin, temsilcilerinin, akit tarafların ve aracılarının (İzin Verilmiş Kişiler) Gizli Bilgilerin

mahremiyetini ve gizliliğini koruması için ihtiyati yöntemlere başvurmak; (c) Gizli Bilgileri sadece bu Sözleşmenin

bekası için bu bilgileri bilmesi gereken İzin Verilmiş Kişilere ifşa etmek; (d) Gizli Bilgileri kopyalamamak, yayımlamamak,

diğer kişilere ifşa etmemek veya (işbu Sözleşmenin koşulları uyarınca olmayan amaçlarla) kullanmamak ve İzin Verilmiş

Kişilerin Gizli Bilgileri kopyalamamasını, yayımlamamasını, diğer kişilere ifşa etmemesini veya (işbu Sözleşmenin

koşulları uyarınca olmayan amaçlarla) kullanmamasını temin etmek; ve (e) diğer Tarafın yazılı talebini iletmesi

durumunda Gizli Bilgileri ((basılı ve elektronik) kopyalarıyla beraber) iade veya itlaf etmek konusunda mutabıktır.

9.3 Yukarıda anılanlardan bağımsız olarak Gizli Bilgiler (i) ifşa edilen tarafın herhangi bir fiili veya ihmalinden

kaynaklanmayan nedenlerle hali hazırda kamuya mal olan veya olacak, (ii) ifşa edilen tarafa Gizli Bilgiye istinaden

herhangi bir gizlilik yükümlülüğü bulunmayan üçüncü bir tarafın ifşa ettiği, veya (iii) kanun, mahkeme emri, celp veya

devlet salahiyeti uyarınca ifşa edilmesi gereken bir bilgi içermeyecektir.

9.4 Taraflar Müşteri Verilerinin gizliliğini ve mahremiyetini muhafaza etmek ve adı geçenin izinsiz kullanımı veya

dağıtımını engellemek için ticari aklıselim çerçevesinde çaba gösterecektir. Taraflar kişisel verilerin işlenmesi ve

gizliliğin korunması ile ilgili 95/46/EC ve 2002/58/EC sayılı Yönergelere riayet etmeyi kabul ederler.

10. MUHTELİF

10.1 Hiçbir taraf önceden diğer tarafın yazılı muvafakatını almadan işbu Sözleşmeden doğan haklarını ve/veya

yükümlülüklerini devir ve temlik hakkına sahip olmamakla birlikte,Hotelmanya.com önceden Konaklama Tesisinin

yazılı muvafakatını almadan bu Sözleşmeden doğan hak ve/veya yükümlülüklerini (tamamını veya bir kısmını devir ve

temlik edebilir.

10.2 Bütün bildirimler ve haberlesmeler Turkce ve yazılı olmalı ve faks ile veya ulusal çapta bilinen gecelik hava kuryesi

ile Sözleşmede belirtilen ilgili faks numarasına veya adrese gönderilmelidir.

10.3 İşbu Sözleşme (Sözleşmenin ayrılmaz parçalarını oluşturan cetveller, ekler ve ilaveler dahil) konusuyla ilgili olarak

bütünüyle Tarafların mutabakat ve anlayışını teşkil etmekte olup aynı konuyla ilgili (Konaklama Tesisi ile karşılıklı

olanlar da dahil) daha önceki tüm anlaşma, düzenleme, (bağlayıcı (olmayan)) teklifler, girişimler ve beyanatları tebdil

10.4 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz ise veya geçerliliğini ya da bağlayıcılığını yitirir ise Taraflar

Sözleşmenin diğer tüm hükümlerine tabi olmaya devam edecektir. Bu durumda Taraflar geçersiz veya bağlayıcı

olmayan hükmün yerine geçerli ve bağlayıcı ve Sözleşmenin içerik ve amacı göz önüne alındığında geçersiz veya

bağlayıcılığını yitirmiş hükme olabildiğince benzer bir etkiye sahip hükümler koyacaklardır.

10.5 Ihtilaf halinde Antalya mahkemeleri yetkilidir.Ayrıca Hotelmanya.com anlaşmazlık durumunda Konaklama

Tesisinin bulunduğu ve kayıtlı olduğu yerde bulunan yetkili mahkemeler nezdinde ve düzeyinde dava açma hakkını

Konaklama Tesisi Sözleşmesini okudum ve onaylıyorum.

Kışla Mah. 52.Sok C.Toytunç Cad.Gani Ay İshanı 8/13, ANTALYA

Posta Kodu: 07040

İletişim : 0242 242 43 30

0532 470 15 98

Fax : 0242 242 43 70

E-Mail : info@hotelmanya.com
HotelManya.com
Copyright © 2018 hotelmanya.com All rights reserved.